Sportsskader

Idræt, sport og bevægelse er sundt for os alle. Alt bevægelse er en belastning og når man dyrker idræt er der en risiko for akutte skader, overbelastning og skævvridninger.

Langt de fleste idrætsskader skyldes overbelastning. Overbelastning kan stamme fra ”for meget” belastning, men årsagen er ofte fejlbelastning – altså skævheder og asymmetri i kroppen, som giver en forkert belastning på muskler, led, sener, nerver mm.

Osteopaten undersøger for årsagssammenhænge, som kan være skyld i de forskellige fejlbelastninger. Det kræver en funktionsanalyse af hele kroppen, så de underliggende problematikker kan identificeres.

Behandling retter sig mod at genoprette kroppens funktioner i muskler, led sener og nerver, så evnen til at hele selve skaden fremmes. Herefter kan der iværksættes symptombehandling og genoptræning.

Osteopatiens brede tilgang til behandling af funktionelle problematikker i kroppen passer godt til de krav der stilles i sportens verden, både på elite og motionsniveau.

Om mig:
Jeg hedder Jakob Brøndum Jensen, men er hos de fleste i Herning kendt som Jakob Fys.

I 1999 blev jeg uddannet fysioterapeut, og blev lige efter uddannelsen ansat i F.C. Midtjylland. Fra 1999 til 2004 var jeg fuldtidsansat i fodboldklubben til at varetage genoptræning og behandling af klubbens spillere. 5 år i sportens verden, hvor jeg i samarbejde med læger, ortopædkirurger og andre faggrupper fik min praktiske uddannelse i idrætsskader.

I 2001 begyndte jeg på et deltidsstudie i Osteopati ved International Acadamy of Osteopathy. Jeg blev som en af de første i Danmark uddannet Osteopat DO i 2006 og er i dag medlem Registrerede Osteopater i Danmark (MRO.DK).

I 2006 blev jeg medejer af Fys Sundhed og Træning, som i dag hedder FysioDanmark Herning. En fysioterapeut klinik med 5 medarbejdere i 2006, som har udviklet sig til en arbejdsplads med 20 medarbejdere i 2019, hvor jeg solgte min andel af klinikken.

I 2011 blev jeg tilknyttet F.C. Midtjylland Håndbold og havde 4 år som fysioterapeut i klubben.

I 2019 er jeg startet for mig selv, med fokus på Osteopati og Sportsskader. Derfor kalder jeg det Jakob Fys – Herning Osteopati og Sportsklinik