Idræt, sport

og bevægelse

SPORTSSKADER

Idræt, sport og bevægelse er sundt for os alle. Alt bevægelse er en belastning og når man dyrker idræt er der en risiko for akutte skader, overbelastning og skævvridninger.

Langt de fleste idrætsskader skyldes overbelastning. Overbelastning kan stamme fra ”for meget” belastning, men årsagen er ofte fejlbelastning – altså skævheder og asymmetri i kroppen, som giver en forkert belastning på muskler, led, sener, nerver mm.

Osteopaten undersøger for årsagssammenhænge, som kan være skyld i de forskellige fejlbelastninger. Det kræver en funktionsanalyse af hele kroppen, så de underliggende problematikker kan identificeres.

Behandling retter sig mod at genoprette kroppens funktioner i muskler, led sener og nerver, så evnen til at hele selve skaden fremmes. Herefter kan der iværksættes symptombehandling og genoptræning.

Osteopatiens brede tilgang til behandling af funktionelle problematikker i kroppen passer godt til de krav der stilles i sportens verden, både på elite og motionsniveau.